มอบคอมพิวเตอร์ แก่ โรงเรียนวัดบ้านดาบ

บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด

โรงเรียนวัดบ้านดาบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและครูที่ โรงเรียนวัดบ้านดาบ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา