จัดสัมมนากรมธรรม์ค้ำประภันค่ามัดจำตู้ ณ โรงแรม Intercontinental Bangokok

บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ โรงแรม Intercontinental Bangokok บริษัทฯ ได้จัด สัมมนากรมธรรม์ค้ำประภันค่ามัดจำตู้   โดยมีองค์กรเข้าร่วมสัมมนา เช่น สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมบัตรทอง สมาคมชิปปิ้ง สมาพันธ์โลจิสไทย สมาคมเจ้าของเรือ หรือ ตัวแทนเรือ โดยชี้แจงเงื่อนไข กรมธรรม์ที่ยังไม่เคยมีบริษัทประกันใดทำ ซึ่งบริษํทฯ เป็นผู้    ริเริ่มพร้อมจัดทำ Web ขึ้นเพื่อให้ความสะดวกสำหรับองค์กรต่างๆที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ ชื่อ website คือ www.container.co.th เนื้อหาของกรมธรรม์ก็คือคุ้มครองค่ามัดจำตู้สินค้าที่ทางบริษัทเรือ หรือ ตัวแทนเรือ จะเรียกเก็บเงินค่ามัดจำตู้ในกรณีที่ตู้สินค้าเสียหายแทนที่จะใช้เงินสดค้ำประกัน ก็นำกรมธรรม์นี้ไปค้ำประกันแทนเงินสด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก