สัมมนาเรื่อง พรบ.การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ

บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ ชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้จัด สัมมนาเรื่อง พรบ.การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ (Carriage of goods by road) โดยดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นวิทยายกร มีผู้เข้าร่วมสัมนาคือ คุณโกวิท ธัญญรัตตกุล นายกสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA) และสมาชิกสมาคม TAFA เป็นผู้ร่วมเข้าฟังบรรยาย
เนื่องด้วยรัฐบาลได้เตรียมออกพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนของไทยสามารถแข่งขันในการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศได้มากขึ้น
บริษัทฯ เห็นว่าสมาชิกสมาคม TAFA เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ และมีโอกาศสูงในการขยายธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนน จึงได้จัดสัมมนาให้สมาชิก TAFA   เพื่อความเข้าใจในประโยชน์ของพรบ.ฉบับนี้ โดยได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก