การแถลงข่าวการออกกรมธรรม์ค้ำประกันค่ามัดจำตู้คอนเทนเนอร์

บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด
                    การแถลงข่าวการออกกรมธรรม์ค้ำประกันค่ามัดจำตู้คอนเทนเนอร์ โดยความร่วมมือของสมาคมต่างๆ ได้แก่    สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย , สมาคมรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเ ทศ,  สมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับบัตรทอง,  สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย,  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)  และ  บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด ภายในงาน TILOG 2013 ที่ Bitec เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556